Inom många religioner så används tro och positivt tänkande som byggstenar för framgång och välstånd (fysiskt som materiellt). Jag tror på Guds skaparintelligens, välsignelser och ledning eftersom jag är en kristen men tror ändå att det finns ett antal lagar (likt tyngdlagen eller andra fysiklagar) som vi är påverkade av vare sig vi är religiösa eller ateister.

En av dessa lagar är attraktionslagen eller som den kallas för på engelska ”Law of Attraction”. När jag först hörde talas om detta så blev jag lite avvaktande och misstänksam, men märkte snart att det kanske inte är en helt fel eller avlägsen teori. Jag har bara just nyligen börjat att studera ämnet, men det hela bygger i grund och botten på positivt tänkande och att det du tänker och önskar kommer att ske dig. Teorin ska vara tillämpningsbar på de flesta delarna och områdena i ens liv som ekonomi, relationer och välmående. När vi mediterar (upprepat tänker) på våra önskemål i livet så kommer det att placeras in i vårt undermedvetna och kommer där att föda fram en lösning på hur vi ska komma i ett läge för att få det vi önskar.

Jag vill understryka att jag inte har gett mig in i ”New Age” eller någon flummig sekterism, utan tror att attraktionslagen är en verklighet bland lagar utan att den på något sätt i sig själv är av varken religiös betydelse eller har någon andlig koppling… alltså inget hokus pokus!

Min personliga tro

Det jag däremot personligen tror, är som jag tidigare sa, att Gud är skaparen av allt som är och tror därför såklart att även attraktionslagen är skapad av honom och nedlagd i skapelsen och i oss människor som en del i likheten mellan människa och Gud (Bibeln säger ju i skapelseberättelsen att vi människor är skapade till Guds avbild). Genom hans vilja och hans talade ord har skapelsens kraft enligt Bibeln blivit utgjuten och hans vilja skapade det som han ville skulle bli till.

Hur vi alla kan använda denna lag

Jag tror inte att attraktionslagen är knuten till någon ideologi utan tror att alla kan använda sig av den, och det lär också vara ganska bevisat på olika håll att denna teori fungerar för alla som är intresserade att prova.

På våra arbetsplatser kan vi tänka positivt och meditera på våra önskemål för hur vi vill vara i vår yrkesroll, och när vi är privata så kan vi meditera på positiva tankar för hur vi vill att vår privata tillvaro skall vara formad. Det kan vara önskemål om många positiva vänner att trivas med, gott självförtroende eller en god ekonomi. Detta är såklart inget som kan ersätta det personliga ansvaret, men din positiva attityd, ditt positiva uttalade ord och dina positiva upprepade tankar kan göra underverk för ditt välbefinnande och din livsituation.

Adlibris . Dagen

/ Mike