Tigern är på väg att utrotas. Om vi inte gör något nu kommer den vilda tigern att vara förlorad om 12 år.

Det finns flera saker du kan göra. Du kan berätta om tigerns situation för dina vänner, engagera dig i debatten, samla in pengar, arbeta som volontär m.m. Det kanske enklaste och mest effektiva sättet att hjälpa tigrarna på, är att bli Tigerfadder och löpande stödja WWFs viktiga arbete med 100 kr per månad. 

Som tigerfadder gör du nytta
WWF kämpar hårt för att vända tigerns negativa utveckling. Här är några exempel på vad WWF gör med stöd från våra Tigerfaddrar:

  • WWF har skapat handlingsplaner för tigerskydd i ett flertal länder.
  • WWF arbetar med att skydda tigern inom hela dess utbredningsområde genom att etablera, koppla ihop och sköta skyddade tigerområden.
  • WWF utbildar och underhåller anti-tjuvjaktspatruller och samarbetar med lokalbefolkningen för att minska konflikter och underlätta ett liv sida vid sida med tigrarna.
  • WWFs anti-tjuvjaktspatruller i ryska Fjärran östern har från 1994 till 2007 beslagtagit 78 tigerskinn och 3481 vapen, och nära 14000 tjuvjägare har häktats.
  • I Indien arbetar WWF bl.a. med att minska konflikter mellan människa och tiger genom att ge ersättning till bönder som förlorar boskap på grund av tigerattacker samt att skapa alternativa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen som lever med tigern som granne.
  • I Indonesien på Sumatra arbetar WWF bl.a. med att minska illegal handel med tigerdelar samt att utbilda rättsväsendet, vilket har lett till att den illegala jakten har avstannat inom två viktiga tigerområden.
  • Från och med 2008 finansierar WWF skydd av ett viktigt tigerområde i Kambodja.

Var med och rädda tigern

För att lyckas vända trenden och fördubbla antalet tigrar till 2022 behöver vi din hjälp. Tillsammans kan vi göra skillnad och ge tigern en framtid!

När du blir Tigerfadder stödjer du WWF löpande med 100 kr per månad. Autogiro gör ditt bidrag mer värdefullt eftersom regelbundenheten gör att vi kan planera våra insatser på längre sikt och sätta in dem med större kraft.  

3200 tigrar behöver en ny vän – bli Tigerfadder hos WWF!

Texten är hämtad från MSN News 2011-02-04 www.msn.se