Tror, det gör man i kyrkan… Detta är ett uttryck som man hör ofta. Varför får man inte ha en tro i vardagen? För mig innebär min tro att jag alltid, och då menar jag i alla lägen, kan vända mig till Gud. Var Jag än är och vad jag än gör kan känna att jag är inte ensam. Gud är med mig oavsett situation. Så i kyrkan kan man träffa andra som har liknande erfarenheter av Gud, men tron är så mycket djupare. Den är alltid med mig och påverkar mitt liv och gör att jag ser på livet med tillförsikt och ett lugn.